Disclaimer | Next Day Global (NDG Group)

Disclaimer

Laatst bijgewerkt: januari 2023

Wij, Next Day Global, besteden de uiterste zorg aan de informatie op onze website. Voor ons staat voorop dat informatie correct, actueel en duidelijk moet zijn en dat toegankelijkheid en gebruik(er)svriendelijkheid waar mogelijk worden gewaarborgd. We informeren je op hoofdlijnen. Op onze website gebruiken we algemene informatie (voor eigen gebruik). We beschrijven vanzelfsprekend niet alle mogelijke situaties en uitzonderingen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, incomplete of tegenstrijdige informatie op onze website. Hetzelfde geldt voor overige communicatie. Voor specifieke situaties en/ of wensen kun je contact met ons opnemen. We willen je erop wijzen dat informatie verstuurd per e-mail of via onze website, niet beveiligd is en om die reden niet als vertrouwelijk kan worden beschouwd. Wij hebben alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website, inclusief content (tekst en beeld) en overige communicatie.

We delen graag informatie met je. Echter, ter voorkoming van misverstanden en onjuistheden alsook ter bewaking van onze (Algemene) voorwaarden, kunnen we de gebruiker van onze website niet toestaan om informatie van onze website en overige communicatie te wijzigen, bewerken, vermenigvuldigen, delen met derden en/ of openbaar te maken, zonder onze voorafgaande toestemming. Het creëren van een link tussen onze website en die van een ander is eveneens niet toegestaan.