Privacy- en cookieverklaring | Startup- en scale-up begeleiding, Next Day Global (NDG)

Privacy- en cookieverklaring

Wij geven om privacy!

Laatst bijgewerk: mei 2020

Next Day Global B.V., hierna te noemen Next Day Global, vindt jouw privacy erg belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de toepasselijke privacyregelgeving (AVG). Hoe we dat doen kun je lezen in deze privacy- en cookieverklaring, hierna te noemen privacyverklaring. We informeren je bovendien over jouw rechten. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

We hebben het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren je dan ook om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer we ingrijpende wijzigingen aanbrengen zullen wij je hierover informeren, per mail of via onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2020.

Onze contactgegevens

Next Day Global B.V.
KvK-nummer 68503873
hello@nextdayglobal.com

Verstrekken van persoonsgegevens

– in verband met diensten
Wanneer je een overeenkomst met ons aangaat vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst(en) uit te kunnen voeren. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server(s) of die van een derde partij, zoals die van Hostnet, onze hostingpartner. We zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken.

– ten behoeve van communicatie
Wanneer je afbeeldingen, berichten (een e-mail, etc.) of documenten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze bewaren. Soms vragen we je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het voor ons mogelijk om jouw vragen te beantwoorden en/ of jouw verzoeken te verwerken. We zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken. Deze gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derden, zonder jouw expliciete toestemming.

– vanwege het gebruik van onze website
Wij maken gebruik van cookies om te bepalen hoe gebruikers onze website gebruiken. De gebruikte cookies bevatten veelal analytische informatie met betrekking tot het bezoek. Je bent niet wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens met ons te delen. Wanneer we een overeenkomst met je sluiten hebben we wel bepaalde gegevens van je nodig. Wanneer je deze gegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij simpelweg geen overeenkomst met je sluiten en diensten voor je uitvoeren. Om onze website te gebruiken kunnen we bepaalde persoonsgegevens van je verlangen. Verstrek je deze gegevens niet, dan kunnen we niet garanderen dat onze website naar behoren werkt.

Verwerkingsdoeleinden

De verkregen persoonsgegevens verwerken wij enkel voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van onze opdracht(en) gebruiken we, indien door jou verstrekt, gebruikersnamen, wachtwoorden, database-, ftp- en hostinggegevens, IP-adressen, locatiegegevens en eventueel andere door jou verstrekte gegevens. Uiteraard ook jouw NAW-gegevens, btw-nummer, KvK-nummer, telefoonnummer en e-mailadres om met je te corresponderen en offertes, facturen en andere documenten noodzakelijk voor (uitvoering van) de overeenkomst naar je te sturen.
 • Indien je jouw NAW-gegevens, telefoonnummer en/ of e-mailadres per e-mail, social media of (chat)berichten op onze website aan ons verstrekt, gebruiken wij deze om contact met je op te nemen.
 • Indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, dan kunnen we eveneens jouw persoonsgegevens verwerken. In dat kader moet je denken aan klanttevredenheidsonderzoeken, marketingdoeleinden en/ of sollicitatieprocedures.
Duur van de opslag

Wanneer we jouw persoonsgegevens opslaan, dan doen we dat gedurende 12 maanden, gerekend vanaf het moment dat we de gegevens hebben ontvangen. Tenzij we een overeenkomst met je hebben gesloten. In dat geval hebben we jouw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van die overeenkomst. We zullen jouw gegevens dan tot maximaal een jaar na beëindiging van die overeenkomst bewaren, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om deze langer te bewaren. Zoals NAW-gegevens, contract-, factuur- en betaalgegevens, welke wij voor de duur van 7 jaar zullen bewaren na beëindiging van de samenwerking.

Derden

Tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming toe hebt gegeven of in deze privacyverklaring opgenomen, delen we jouw gegevens niet met derden. Ook verkopen we jouw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken.

Met deze derden zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waartoe wij opdracht hebben gegeven.

Google Analytics

Om de statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website bij te houden, gebruiken we Google Analytics. Google plaatst hiervoor analytische cookies in jouw (web)browser en presenteert de geanonimiseerde informatie aan ons, zodat wij inzicht krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Google mag de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google-diensten of -doeleinden. Ook hebben we het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

Kort samengevat:

 • Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies;
 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Jouw IP-adres wordt niet doorgestuurd (is gemaskeerd);
 • We hebben gegevens delen uitgezet;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Cookies van derden

Onze website bevat content en diensten van externe providers, zoals Facebook en Instagram. Deze providers kunnen cookies gebruiken. Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze providers. Raadpleeg de website van Facebook, etc. voor informatie over hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Het gebruik van sociale plugins als onderdeel van social media

We willen het voor jou gemakkelijk maken om content van onze website te delen op bijvoorbeeld social media. Lees de privacyverklaring van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met jouw gegevens (privacy) omgaan.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links of social media-buttons met onze website zijn verbonden. We kunnen namelijk niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw gegevens omgaan. Wij adviseren je om de privacyverklaring van deze derden door te nemen alvorens gebruik te maken van hun website of hun diensten.

Via de volgende links tref je de verschillende privacyverklaringen aan:

Privacyverklaring Facebook
Privacyverklaring Instagram

Jouw rechten

Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Bij vragen over onze privacyverklaring, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op vergetelheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken door ons te laten verwijderen. We zullen zo snel als mogelijk aan dit verzoek voldoen.

Recht op inzage en correctie

Je hebt het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Op jouw verzoek ontvang je een overzicht van de gegevens die we van je hebben verwerkt. Bij onjuistheden in de persoonsgegevens die wij van je verwerken, heb je het recht om deze te laten corrigeren. Indien je van mening bent dat de gegevens onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, kun je ze volledig laten maken door ons een verklaring daartoe te sturen.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

In plaats van het verwijderen van jouw persoonsgegevens heb je ook het recht om ons te verzoeken om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk zullen gebruiken. Je hebt dit recht op beperking wanneer:

 • Je de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist en wij die juistheid aan het controleren zijn;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar je niet wilt dat de persoonsgegevens door ons worden verwijderd;
 • Wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar jij ze wél nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
 • Je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen dan jouw belangen bij bezwaar.

Wanneer er sprake is van beperking van verwerking zullen wij enkel die persoonsgegevens verwerken waarvoor we jouw toestemming hebben of welke gegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige redenen zullen we de verwerking niet beperken. Als de beperking wordt opgeheven, informeren wij je daarover.

Recht op overdraagbaarheid

Het kan zijn dat je jouw persoonsgegevens die wij verwerken wenst over te dragen aan een andere partij. Op jouw verzoek zullen we daartoe medewerking verlenen. In dat geval kun je ervoor kiezen om de gegevens aan jezelf over te dragen of rechtstreeks aan die andere partij.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Bij een bezwaar zullen wij de verwerking staken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om jouw gegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen dan jouw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kunnen wij een grond hebben om de verwerking niet te staken.

Intrekken toestemming voor gegevensverwerking

Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, in te trekken. Op jouw verzoek stoppen wij dan met de verwerking van jouw gegevens. Let op: de intrekking van de toestemming kent geen terugwerkende kracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of die je op een andere manier aanmerkelijk treft.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken kun je je natuurlijk tot ons wenden. We proberen er dan samen met je uit te komen. Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kun je lezen hoe je dit moet doen.

Mochten er onduidelijkheden zijn of heb je vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag.